Hướng dẫn đăng nhập

Làm thế nào để sử dụng ?


Hệ thống Auto Like - Bot Like - Hack Like

Đây là những thiết đặt cần thiết cho lần đầu sử dụng. Bạn nên thực hiện đầy đủ để có thể sử dụng auto-bot.me một cách hiệu quả. Auto Like, Hack Like, Bot Like là hoàn toàn miễn phí!


Xem Video hướng dẫn
# Autobot yêu cầu Thao tác
1. Auto Like , Auto Follow

Lưu ý: Bạn nên trên 18 tuổi, nếu không hãy thay đổi năm sinh thành trên 18 tuổi. Nếu không sẽ không bật theo giõi được

Đầu tiên, bạn click vào đây để thay đổi thiết lập người theo giõi. Trong phần: "Ai có thể theo dõi tôi" bạn chọn và sửa thành Tất cả mọi người hoặc Everyone
Tiếp theo phần: "Bình luận của người theo dõi" bạn chọn và sửa thành: Tất cả mọi người hoặc Everyone
2. Auto Like, Hack Like, Auto comment

Bot Ex Like,Bot Ex Like Comment, Bot Call

Sau khi thay đổi thành công thiết lập người theo giỏi. Bạn click vào đây để thiết lập công khai bài viết. Trong phần: "Ai có thể xem nội dung của tôi?" bạn chọn Mọi người