Về chúng tôi

Autobotme là gì? 

Autobotme ứng dụng auto-bot facebook. Được tạo ngày 26-02-2014. Thành lập và phát triển bởi chỉ một người.

 

Chúng tôi cung cấp miễn phí, an toàn, nhanh chóng thích bài cho người dùng Facebook. Nó là hoàn toàn được bảo vệ trang web & không bao giờ spam. Autobotme cũng cung cấp cho các Comments nhiều về bài viết Công bằng cùng một phương pháp mà các bạn làm trong Likes hệ thống!

 

Nó được lập trình để giúp những người sử dụng Facebook không được nhiều like trên bài viết hoặc phải cầu xin dể được like

 

Autobotme là hoàn toàn miễn phí và chúng tôi không bao giờ yêu cầu người dân cho tiền để có được thích. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tốt nhất của Facebook cho miễn phí!


Phạm vi của chúng tôi:

Autobotme đã có một lượng người dùng rất lớn - trên thực tế có hơn 100.000 người dùng mỗi tháng.

 


Nhiệm vụ:

Để cho mọi người biết về ứng dụng của chúng tôi, chủ yếu là những người đang cầu xin bạn bè của họ để thích bài viết của họ.