Các điều khoản và điều kiện

Điều khoản sử dụng

Autobotme - Là hệ thống trao đổi likes, comments, subs một cách tự động.
Autobotme là miễn phí.
Bằng việc sử dụng hệ thống hoặc bất cứ hình thức đăng nhập nào, bạn đồng ý cho chúng tôi thực hiện các hành động trên tài khoản facebook của bạn:
+ Thực hiện like, comment, share, follow trao đổi với cách thành viên khác trong hệ thống.
+ Cung cấp các thông tin đăng nhập facebook
Tuyên bố về trách nhiệm
Chúng tôi không chịu trách nhiệm với những hành vi vi phạm pháp luật của người dùng trên hệ thống. Tuy nhiên chúng tôi có khả năng hợp tác với những cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề về pháp luật. Khi sử dụng hệ thống, bạn tự chịu trách nhiệm với những vấn đề của mình.
Tuyên bố về quyền riêng tư
Khi bạn sử dụng hệ thống, bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân như: token, cookie, email và mật khẩu facebook... để hệ thống hoạt động. Đây là yêu cầu bắt buộc. Liên hệ với chũng tôi Nếu bạn gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào khi sử dụng hệ thống. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: admin@auto-bot.me Tài liệu này được cập nhật lần cuối 04/04/2019