Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn hack like 2024 mới nhất trên Autobotme
# Hành động Hướng dẫn
Bước 1
(Bắt buộc)

Lưu ý: Năm sinh của bạn trên facebook phải trên 18 tuổi, nếu không hãy click thay đổi năm sinh thành trên 18 tuổi. Nếu không sẽ không bật theo giõi được

tiếp theo bạn click vào đây để thay đổi thiết lập người theo giõi. Trong phần: "Ai có thể theo dõi tôi" bạn chọn và sửa thành Công khai hoặc Everyone
Bước 2
(Bắt buộc)
Tiếp theo bạn click vào đây để thiết lập công khai bài viết. Trong phần: "Ai có thể xem các bài viết của bạn trong tương lai? " bạn chọn Công khai
Bước 3
(Tùy chọn)
Click vào đây , trong mục "Ai có thể bình luận về những bài viết công khai của bạn?" bạn chọn và sửa thành: Công khai hoặc Everyone
Bước 4
(Tùy chọn)
Cuối cùng bạn vào đây : "Thông tin cá nhân công khai " bạn chọn và sửa thành: công khai hoặc Everyone